برگزاری دوره آموزشی با موضوع سلاح شناسی و تاکتیک ها وتجهیزات مقابله با شورش واغتشاش در زندان ساری

 

درراستای اجرای برنامه های آموزشی ودستورالعملهای سازمانی و تقویت توانمندیهای عملیاتی پرسنل یگان در مقابله با اغتشاش وشورش با برنامه ریزیهای انجام شده از سوی یگان حفاظت زندان ساری یکدوره چهارروزه آموزشی ویژه پرسنل یگان با موضوع  آشنایی با تاکتیکها وتجهیزات مقابله ایی شورش واغتشاش با حضورکارشناسان اعزامی یگان ویژه نیروی انتظامی استان برگزار گردید.

دراین جلسات آموزشی که با رعایت کامل ودقیق موازین وپروتکل های بهداشتی ملی و سازمانی انجام گردید،مطالب مورد نیاز با موضوع روشها وتاکتیکهای مقابله با شورش و اغتشاش و آشنایی بیشتر با تجهیزات وسلاح بصورت تئوری و عملی ارائه گردید.

نظر به تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل زندانهای استان و یگان ویژه نیروی انتظامی استان این دوره های آموزشی در تمام زندانها اجرا خواهد شد.

ابراهیمی مدیریت زندان ساری دراین خصوص بیان کرد، ایجاد آمادگیهای پیشگیرانه ومقابله ایی براساس دستورالعملها وطرحهای تعریف شده سازمانی درحوزه های مختلف وبطور اخص درحوزه های حفاظتی وامنیتی از الویتهایی است که آموزش وانجام مانورها بصورت مستمر بمنظور تقویت توانمندیهای عملیاتی ومیدانی پرسنل دردستور کار زندانها من جمله زندان ساری است .

وی افزود، این دوره آموزشی به مدت چهارروز در زندان ساری ادامه پیدا کرد و در این مدت تعداد ۳۶ نفر از همکاران یگان حفاظت حضور فعال در دوره آموزشی داشتند./

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*