مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف و اعتبار کارکنان زندانهای استان مازندران

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف و اعتبار کارکنان زندانهای استان مازندران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۹ صبح در ساری میدان خزر روبروی ششصد دستگاه باشگاه برق برگزار می گردد. ضمناً آگاهی و ضمائم مورد نیاز پیوست می باشد.

ادامه مطلب »

مزایده اموال اسقاطی

مزایده

  بسمه تعالی مزایده اموال اسقاطی   اداره کل زندانهای استان مازندران در نظر دارد اموال اسقاطی و ضایعاتی موجود در انبار ندامتگاه محکومین مواد مخدر استان  را در یک فضای رقابتی و حضوری با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و اعلام قیمت می توانند روز یکشنبه ساعت ۹ صبح مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ به ندامتگاه محکومین مواد ...

ادامه مطلب »